Tel 977 36 36 68

Avís Legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d'informació general i establir unes condicions d'ús i accés per l'usuari d'aquest portal d'Internet.

Sobre aquest avís legal

El present avís legal regula les condicions generals d'ús i serveis de la pàgina www.finquesmarazul.es, La mera utilització d'aquest portal atribueix la condició d'usuari d'aquest lloc web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per FINQUESMARAZUL en el moment d'accés de l'usuari .

Ús correcte del lloc web

Aquest lloc web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il · legals o prohibits.

Vostè accepta usar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta informar FINQUESMARAZUL de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de dret d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

Propietat industrial

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general. Qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de FINQUESMARAZUL. Només s'autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts al lloc web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de FINQUESMARAZUL, no es permet l'enllaç a «pàgines finals», el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.finquesmarazul.es

FINQUESMARAZUL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Responsabilitat

Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir FINQUESMARAZUL per la utilització indeguda.

FINQUESMARAZUL no serà en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

FINQUESMARAZUL no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que FINQUESMARAZUL no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.