Tel 977 36 36 68

Administració de comunitats

A Finques MAR AZUL som Agents de la Propietat immobiliaria especialitzats en l'Administració de Finques. La nostra pretensió és donar el millor servei, una atenció personalitzada i transparencia en la gestió.

  • Constitució de comunitats de propietaris.
  • Redacció i tramesa de pressupostos, convocatòries i actes.
  • Reunions ordinaries i extraordinàries.
  • Execució i estudi del pressupost anual.
  • Tramitació i execució de derrames extraordinaries.
  • Assessorament i gestió de tresoreria i confecció dels estats de comptes.
  • Execució dels acords aprovats per la junta.
  • Seguiment i manteniment de les obres, jardineria i manteniment en general.
  • Tramitacions i gestions de tot tipus relacionades amb les comunitats de propietaris.