Tel 977 36 36 68

Assegurances

Finques MAR AZUL també l'ajudarà amb la seva assegurança... i es farà càrrec del seguiment del sinistre i reparació.

  • Assegurances d'accidents, de la llar, de responsabilitat civil, de comunitats...
  • Estudi de necessitats.
  • Tramitacions de sinistres.
  • Seguiment de les reparacions.